การขนส่ง

เดินทางสู่โยโกฮาม่า

คำอธิบายการขนส่งไปยังเมืองโยโกฮาม่า มีการแสดงเส้นทางรถไฟ รวมทั้้งแผนที่เส้นทางรถประจำทาง

ท่องเที่ยวไปรอบๆ โยโกฮาม่า

แผนที่รถไฟโยโกฮาม่า

ค้นหาเส้นทางรถไฟของเมืองโยโกฮาม่าที่นี่

รถทัวร์และแท็กซี่

ข้อมูลเกี่ยวกับรถประจำทาง และรถแท็กซี่ท่องเที่ยวในเมืองโยโกฮาม่า

เรือทัวร์และเรือท่องเที่ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับการเที่ยวชมเมืองโยโกฮาม่า

การเดินทางแบบเป็นมิตรกับระบบนิเวศ

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขนส่งที่มีอยู่ในเมืองโยโกฮาม่า: จักรยานเช่า, เวโลแท็กซิส, "จินริคิชา", ฯลฯ

การเดินทางทั่วญี่ปุ่น

อธิบายการขนส่งไปยังเมืองที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น โตเกียว และเกียวโต เมื่อเดินทางจากโยโกฮาม่า

ตั๋วและบัตรส่วนลด

แนะนำข้อมูลตั๋วที่เป็นประโยชน์

รถเช่า