เดินทางสู่โยโกฮาม่า

โยโกฮามาจากที่ใดก็ได้ในประเทศญี่ปุ่น

โยโกฮามาจากที่ใดก็ได้ในประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึงจากสนามบิน

จากสนามบินนาริตะ

จากสนามบินนาริตะ

Train
Narita Express
จากสนามบินนาริตะ→สถานีโยโกฮาม่า
89 min
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 4,370 เยน (ตั๋วด่วนพิเศษรวมค่าโดยสารรถไฟ)
ตั๋วไปกลับมีส่วนลด
รถลีมูซีน
Airport Limousine, Keihin Kyuko Bus, Keisei Bus
จากสนามบินนาริตะ→สถานีโยโกฮาม่า ซิตี้ แอร์ (YCAT)
90 min
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 3,700 เยน
รถเช่า
rentalcars.com
จากสนามบินนาริตะ→โยโกฮาม่า
90 min

จากสนามบินฮาเนดะ

จากสนามบินฮาเนดะ
Train
สายคิอิคิยุ
สนามบินฮาเนดะ→สถานีรถไฟโยโกฮาม่า
25 min
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 370 เยน
รถลีมูซีน
Keihin Kyuko Bus
สนามบินฮาเนดะ→สถานีโยโกฮาม่า ซิตี้ แอร์ (YCAT)
30 min
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 590 เยน

การเข้าถึงจากโตเกียว

จากส่วนต่างๆ ของโตเกียว

สถานีโตเกียว→สถานีโยโกฮาม่า
JR East Tokaido Line, Yokosuka Line, Keihin-Tohoku Line
25 นาที
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 480 เยน
สถานีชินากาวะ →สถานีโยโกฮาม่า
JR Eastสายโทไคโดะ, สายโยโกซุกะ, สายไคฮิน-โตโฮกุ, สายโชนัน ชินจูกุ
16min.
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 300 เยน
สถานีชินากาวะ →สถานีโยโกฮาม่า
สายคิอิคิยุ
17min.
ค่าโดยสารทางเดียว: 310 เยน
สถานีชิบุยะ→สถานีโยโกฮาม่า
สายโตเกียว โตโยโกะ
26min.
ค่าโดยสารทางเดียว: 280 เยน
สถานีชิบุยะ→สถานีโยโกฮาม่า
JR Eastสายโชนัน ชินจูกุ
24 นาที
ค่าโดยสารทางเดียว: 400 เยน

แผนที่รถไฟและรถไฟใต้ดินในโตเกียว

http://www.jreast.co.jp/e/routemaps/pdf/RouteMap_majorrailsub.pdf