โตโยโก อินน์ โยโกฮาม่า ทสุรุมิ-อิกิ-ฮิกาชิ-กุชิ

โตโยโก อินน์ โยโกฮาม่า ทสุรุมิ-อิกิ-ฮิกาชิ-กุชิ

ข้อมูล

ย่าน

โยโกฮาม่าทางตอนเหนือ

ที่อยู่

1-23-20, Tsurumi-chuo, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0051

ยูอาร์แอล

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00182/index.html

โทร

045-504-1045

แฟกซ์

045-504-1046

บริการ

disabled stall / slope, elevator / accessible room / Guideboard in English

จำนวนห้องพัก

178 rooms