โตโยโก อินน์ โยโกฮาม่า ชินโกยาสุ อิกิเมะ

โตโยโก อินน์ โยโกฮาม่า ชินโกยาสุ อิกิเมะ

ข้อมูล

ย่าน

โยโกฮาม่าทางตอนเหนือ

ที่อยู่

2-240-32, Koyasu-dori, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0021

ยูอาร์แอล

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00159/index.html

โทร

045-451-2045

แฟกซ์

045-451-2046

บริการ

disabled stall / slope, elevator / accessible room / Guideboard in English, Chinese, Korean, and Russian

จำนวนห้องพัก

173 rooms