โตโยโก อินน์ โยโกฮาม่า ซากุระกิโช

โตโยโก อินน์ โยโกฮาม่า ซากุระกิโช

ข้อมูล

ย่าน

มินาโตะ มิราอิ 21 / ซากุรากิ-โช

ที่อยู่

6-55, Honcho, Naka-ku, Yokohama, 231-0005

ยูอาร์แอล

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00050/index.html

โทร

045-671-1045

แฟกซ์

045-671-1046

บริการ

แผงลอย / ห้องพักที่เข้าถึงได้ / กระดานนำทางในพนักงานพูดภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษได้

จำนวนห้องพัก

ห้องพัก 217 ห้อง