โตโยโก อินน์ ชิน-โยโกฮาม่า อิกิเมะ ชิงกัง

โตโยโก อินน์ ชิน-โยโกฮาม่า อิกิเมะ ชิงกัง

ข้อมูล

ย่าน

ชิน-โยโกฮาม่า

ที่อยู่

2-2-14, Shin-Yokohamam, Kohoku-ku, Yokohama, 222-0033

ยูอาร์แอล

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00061/index.html

โทร

045-470-1045

แฟกซ์

045-470-1046

บริการ

แผงลอย / ลิฟท์ / ห้องที่เข้าถึงได้

จำนวนห้องพัก

288 ห้อง