เคเคอาร์ พอร์ต ฮิลล์ โยโกฮาม่า

เคเคอาร์ พอร์ต ฮิลล์ โยโกฮาม่า

ข้อมูล

ย่าน

ฮอนโมกุ / โมโตมาชิ / ยามาเตะ

ที่อยู่

115, Yamate-cho, Naka-ku Yokohama, 231-0862

ยูอาร์แอล

http://www.porthill-yokohama.jp/

โทร

045-621-9684

แฟกซ์

045-621-6667

บริการ

แผงลอย / ลิฟท์ที่พิการ

จำนวนห้องพัก

9 rooms