โฮเตล เทตรา ทสุรุมิ

โฮเตล เทตรา ทสุรุมิ

ข้อมูล

ย่าน

โยโกฮาม่าทางตอนเหนือ

ที่อยู่

4-5-13, Tsurumi-chuo, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0051

ยูอาร์แอล

http://tsurumi.e-tetora.com/

โทร

045-504-1122

แฟกซ์

045-504-1126

จำนวนห้องพัก

ห้องพัก 61 ห้อง