เกสต์เฮาต์ คานาเลียน ใน โยโกฮาม่า

เกสต์เฮาต์ คานาเลียน ใน โยโกฮาม่า

ข้อมูล

ย่าน

สถานีโยโกฮาม่า

ที่อยู่

16-5, Daimachi, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0834

ยูอาร์แอล

http://www.kanalian.com/

โทร

045-313-6442

บริการ

พนักงานพูดภาษาอังกฤษ